kitaplar

Çekil Gideyim Hayat, Lamure Yayınları, 2006 (Şiir) Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz, Ötüken Neşriyat, 2011 (Deneme)