nihai mekaale meselesine ve sühan mecmuası’na dair tenviratımdır

recai güllapdan kaynak: kitap zamanı, sayı: 23 Taşrada münteşir “Sühân” nâm mecmuâ-i nefisenin başına gelecekleri duymuş olmanız lâzımdır deyû farzeyleyerek doğruca mes’eleye girizgâh etmekliğimi mâzur görünüz aziz kaarî ve kaarîelerim benim.