kırk düğüm

hüseyn kaya eşiğine değmeden eskidi elim yüzüm tozundan toprağından bir uzun ayrılığın