kırk düğüm

hüseyn kaya eşiğine değmeden eskidi elim yüzüm tozundan toprağından bir uzun ayrılığın

gazel

hüseyn kaya şimdengeri bu yaraya vuslatını derman etme mihman olduğun anlayan gönle gönlüm mihman etme   sermaye-i dildir ahım merhamet zülf-i siyahım tarumar oldu dergahım bir de sen perişan etme