gazel

hüseyin kaya

ne tadı kaldı hayatın ne sensiz zaman geçiyor
ne gün ne hafta ne de yıl bir ömür ziyan geçiyor

bazen mecnûn bazen ferhâd düşmüş gam rûzigârına
dil zencir-i cünûn ile her gün kapından geçiyor

düşünce gam rüzgârına dalıp yâd-ı ruhsârına
kan revân olmuş kalbime bin tiri müjgân geçiyor

alışırdı gönlüm çoktan dağ-ı firkâtine lakin
bahr-i melâl hatırımdan zülf-i perişan geçiyor

gül sararır bülbül susar hazana döner nevbahar
düşse yolum gülşen anlar bir kalbi virân geçiyor

şehr-i tahammüle düşmez geçse bin şehirden yolum
bilemem yâr kaderimden kaç râh-ı hicrân geçiyor

şerh-i gamdır okuduğum leyl ü nehâr bu bahtımdan
beytü’l ahzân imiş dünya bir ömür nalân geçiyor

bahar 2012

 

 

 

 

 

 

Yorum Bırakın

Yorum yapmak için giriş yapmanız gereklidir.